St. Jørgen 1


Skoleleie-bok for corporal Nils Johannesen Fløen i St. Jørgens Hospital Kirke i Bergen, beg. 1810- slut. 1823.

1800-tallet, Bergen, St. Jørgen, Stoleleiebok