Pilaster 19


Astrid Monssen

Per Merok

Barn, Postkort, Vindu, Butikk, Fat, Barneklær, Tine, Broderi, Pipe, Barnesko, Pilaster, Vindusutstilling, Skål, Reveskinn

Atelier KK

[Torvalmenningen 8]

Vindu, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Reklameskilt, Markise, Manufakturhandel, Pilaster, Manufakturforretninger, Suvenirhandel, Pensionater

Atelier KK

[Strandgaten 81]

Vindu, Gatelys, Brostein, Kolonialforretning, Pilaster, Kolonialforretninger

Atelier KK

[Torvet 1]

Gate, Guldsmed- & juvelerforretninger, Brostein, Flaggstang, Reklameskilt, Restaurant/Kafe, Linselus, Manufakturhandel, Barn og andre voksne, Pilaster, Kaffehuse, Gullsmed, Manufakturforretninger

Atelier KK

[Welhavens gate 42]

Gate, Vindu, Boligblokk, Balkong, Arkitekt, Trikkeskinner, Ark, Pilaster, Arkitekter

Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Vindu, Reklame, Varemagasin, Pilaster, Sportsforretninger

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Den Norske Handelsbank, Småstrandgaten 4]

Inngangsparti, Bank, Vindu, Brostein, Markise, Barn og andre voksne, Pilaster, Banker

Atelier KK

[Den Norske Handelsbank, Småstrandgaten 4]

Inngangsparti, Bank, Vindu, Brostein, Markise, Barn og andre voksne, Pilaster, Banker

Atelier KK

[Strandgaten 54]

Gate, Vindu, Brostein, Agentur og kommisjonsforretning, Pilaster, Agentur- & kommisjonsforretninger

Atelier KK

[Parti fra Strandgaten 57]

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Gatelys, Gatedør, Markise, Pilaster

Atelier KK

[Mowinckels rederi, Olav Kyrres gate 9]

1926-04-19

Gate, Vindu, Arkitekt, Forretningsgård, Markise, Rederi, Pilaster, Arkitekter, Dampskibsdisponenter

Atelier KK

[Mowinckels rederi, Olav Kyrresgate 9]

Gate, Vindu, Arkitekt, Forretningsgård, Markise, Rederi, Pilaster, Arkitekter, Dampskibsdisponenter

Atelier KK

[Bergens Telefonkompani, Markeveien 1]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Butikk, Brostein, Tobakkhandel, Portal, Offentlige kontorer, Pilaster, Telefonselskap

Atelier KK

[Svaneapoteket]

Vindu, Gjenreising og sanering, Balkong, Arkitekt, Forretningsgård, Optiker, Apotek, Apoteker, Pilaster, Ingeniør, Arkitekter, Ingeniørforretninger, Optikere

Atelier KK

["Røde Sal" på Hotel Norge]

Stol, Vindu, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bord, Spise- og dansesal, Hoteller, Pilaster, Glasstak

Atelier KK

Bergen: Tinghuset.

Inngangsparti, By- og småsteder, Postkort, Statue, Portal, Tinghus, Pilaster