Molekyler 3


Torbjørn Gaarder; Rolf Nordhagen; Hjalmar Munthe-Kaas Lund; Carl Ludvig Godske; Hans Sætren; Valborg Aschehoug

Naturen. Nr. 10, Oktober 1943, 67. årgang

Botanikk, Nekrologer, Kjemi, Ernæringsvitenskap, Gener, Molekyler, Cytoplasma, Næringsmiddel

Hans Sætren

«Levende molekyler»: I. Gener og cytoplasma

Kjemi, Gener, Molekyler, Cytoplasma

Hans Sætren

«Levende molekyler»: II. Virus

Kjemi, Molekyler, Virus