Kornsilo 17


Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? Ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Hæggernæs Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Lekter, Kran, Mølle, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Hæggernes Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Lekter, Kran, Mølle, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Kaianlegg og silo ved Vaksdal Mølle]

1928-11-09

Kaianlegg, Lasteskip, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Kaianlegg, Bolighus, Lasteskip, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Kaianlegg, Bolighus, Bygd, Lasteskip, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal og Vaksdal Mølle sett fra fjorden]

1928-11-09

Sjøbod, Bolighus, Lasteskip, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Statens Kornsilo ved Vaksdal Mølle]

Vindu, Kaianlegg, Arkitekt, Mølle, Arkitekter, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Kaianlegg, Robåt, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Kaianlegg, Robåt, Mølle, Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal mølle]

Kaianlegg, Fjell, Fjord, Robåt, Korn og melhandel, Mølle, Kornsilo