Stavkirke 1


Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 37: [Borgunds Kirke i Leirdal]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Stavkirke