Medicin vedk. 2

Samlinger knyttet til Medicin vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0056
 • ubb-ms-0061
 • ubb-ms-0091
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0147
 • ubb-ms-0158
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0326
 • ubb-ms-0472
 • ubb-ms-0745
 • ubb-ms-0757
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0790-A-19
 • ubb-ms-0797
 • ubb-ms-0816-C-5
 • ubb-ms-1090
 • ubb-ms-1091
 • ubb-ms-1095
 • ubb-ms-1097

Christian Magnus Falsen: Historiske Antegnelser og Kronologiske antegnelser

Historie, Medicin vedk., Kronologiske antegnelser, av C. M. Falsen

Adskilligt ang. Georgii Christiani Oederi Doctor i Medicinen Hans Disputatz de Irritabilitate holden paa Kiøbenhavns Universitet den 16de Februarii 1752.

Medisin, Brev, 1700-tallet, Medicin vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet