Søvæsen vedk. 4

Samlinger knyttet til Søvæsen vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0025
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0232
 • ubb-ms-0380
 • ubb-ms-0404
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0512
 • ubb-ms-0513
 • ubb-ms-0514

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Russland, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Dagboksoptegnelser, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, England vedk., Journal of a priveteer, Krigshistorie, Pirater, Sørøvertogt, Kapervirksomhet

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Brev, Historie, 1700-tallet, 1600-tallet, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigshistorie, Norden, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Krig vedk., Aktstykker vedk., Militæret vedk.

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Bergenske laugs-arkiver, Malerlauget i Bergen, Kulturhistorie, Brev, Privilegier vedk., Tegninger (og illustrationer), Juridisk literatur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver