Lokomotiv 24


Mittet & Co.

Jernbane, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Mittet & Co.

Vossevangen. Railway.

Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Johan Kjennerud

[Damplokkomotiv ved den gamle jernbanestasjon i Bergen]

Jernbanestasjon, Jernbane, Lokomotiv

Eduard Wilhelm Moss

[Togulykke]

Jernbane, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

H.C. White Co.

Bird's-eye View of Stockholm, Sweden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bygninger, Kaianlegg, Dampskip, Bro, Stereoskopfotografi, Havn, Folkeliv, Jernbane, Murhus, Kirkespir, Jernbanevogn, Seilbåt, Havnelager, Lokomotiv

Ukjent

Jernbanestationen i Flekkefjord

Postkort, Jernbanestasjon, Tog, Lokomotiv, Flekkefjordbanen

Ukjent

"Ose-toget"

Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

Reimgrend stasjon

Jernbanestasjon, Tog, Jernbaneskinner, Togpassasjerer, Lokomotiv

Atelier KK

[Førerhus]

Interiør og innredning, Tog, Jernbanevogn, Lokomotiv

Atelier KK

[Førerhus]

Interiør og innredning, Tog, Jernbanevogn, Lokomotiv

K. Knudsen & Co.

[Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"]

Snø, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

K. Knudsen & Co.

[Myrdal stasjon]

Vinter, Jernbanestasjon, Jernbane, Bergensbanen, Lokomotiv

Atelier K. Knudsen

Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"

Postkort, Snø, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

K. Knudsen & Co.

Bergensbanen: Snerydningslokomotiv paa Finse Station

Postkort, Snø, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co.

Bergensbanen: Finse

Postkort, Snø, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co.

Finse - Bergensbanen- 1222 m.o.h.

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jernbanestasjon, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co.

Bergensbanen - Reinungatunellen ved Vatnahalsen

Fjell, Snø, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co.

Bergen: Jernbanestation

Postkort, Jernbanestasjon, Tog, Klokke/ur, Togpassasjerer, Lokomotiv, Godstog

K. Knudsen & Co.

Hop

Postkort, Jernbanestasjon, Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Hønefoss stasjon]

Passasjer, Jernbanestasjon, Tog, Kiosk, Jernbaneskinner, Lokomotiv