1800-tallet 5741


Carl Peter Borgaard; Friedrich Halm

Griseldis. Romantisk Skuespil i 5 Acter af Friedrich Halm, (forfatter til Ørkenens søn:) Oversat af Carl Borgaard

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Romantisk skuespill

Daniel-François Auber; Eugène Scribe

Fra Diavolo eller Værtshuset i Terracina, Opera i 3 Acter af Scribe; Musikken af Auber

1800-tallet, Teater, Skuespill, Sang, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Komedie, Syngestykke, Opera, Syngespill

Louis Angely

Castor og Pollux, Et romantisk skilderie i 3 kringler

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Vaudeville, Skildring, Romantikk, Romantisk skildring

Eugène Scribe; Hans Christian Andersen; Jean François Alfred Bayard; Johan Ludvig Heiberg; Germain Delavigne

Anecdotsamlingen, Lystspil i 1 Akt efter det Franske

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Vaudeville, Lystspill, Monolog

1800-tallet, Bergen, Dampskip, Skillingsviser, Forlis

Love for det Harmoniske selskab i Bergen

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

J. Neumann: Lystvandringer - tildels Antikvariske- i Thrøndelagen 1846.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Bergen, Lover, 1700-tallet, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Ukjent

Protocol For Det Bergenske Skydeselskab, 1790-1824.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, 1700-tallet, Bergen vedk, Fiskerier vedk., Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Protokol for Det bergenske skyteselskap, 1790 – 1824

Lisch

Extract af Jahrbücher für Wisssenschaftliche Kritik, März 1837, (Nr. 49, 50 og 51).

1800-tallet, Arkeologi, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyskland

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. I (a).

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Vedlegg til Excerpta Historiam mundi illustrantia.

1815

1800-tallet, Norge, Historie, Politikk

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. II. (b)

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. III. (c)

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. IV. (d)

1813-03-18

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia.V. (e)

1813-05-06

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. VI. (f)

1813-08-20

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta Historiam mundi illustrantia. VII. (g)

1800-tallet, Historie, Historiografi, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Excerpta. Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. Litr. A

1800-tallet, Geografi, Historie

Christian Magnus Falsen

Excerpta. Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. Litr. B

1800-tallet, Geografi, Historie

Christian Magnus Falsen

Historiske antegnelser

1800-tallet, Historie, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Kronologiske antegnelser

1800-tallet, Historie, Verdenshistorie

Christian Magnus Falsen

Moses eller Hebræerne til deres Tilbagekomst til Canaan

1800-tallet, Historie, Bibelen, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Gamle Testamente, Bibelhistorie, Religionshistorie, Exodus

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant, Norges historie

Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Foredrag, Handel vedk., Norge, Handelshistorie, Taler og foredrag, Handelsaand

Absalon Pederssøn Beyer

Absalon Pedersøns Norske Beskrivelse om Norges Alder, Vælde, Opkomst og Tilstand.

1800-tallet, Norge, Historie, 1500-tallet, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Topografi, Norges beskrivelse av Absalon Pedersøn, Norges tilstand, Teologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Excerpt-Bog indeholdende Alphabeter, Abbreviaturer, Calendere, Festdage etc., samlet 1825-1838

1800-tallet, Kalender, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Festdager, Heraldikk, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Heraldik, Skrifttegn, Abbreviatur

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug, 1700-tallet

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1768-1813

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1834-1845

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok. 1846-1857

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1857-1875

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Kopibok 1875-1899

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Journal 1834-1854.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Fortegnelse over Bakermestrenes Navne og Bopæl ca. 1740-1893

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Fortegnelse over Bakersvendenes nuværende Konditioner 1839-1876.

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Fortegnelse over indskrevne Svende 1713-1837. (Utskrevne Læredrenge).

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Fortegnelse over indskrevne Svende 1764-1894.

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Indførte Lærekontrakter 1764-1894

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakersvendenes ”Broderskabs”s Protokol 1801- 1837

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Ladeprotokol 1753-1840. (Indtægtsbok).

1800-tallet, 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Regnskapsbok 1839-1871

1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug