Fiskeri 98


Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 1

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 2

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 3

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 4

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 5

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 6

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 7

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 8

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 9

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 16

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 11

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 12

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 13

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 14

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Helmich Jansen; Hans Falck Greger

Dokumenter vedk. en av Regjeringen i 1777 nedsat Kommission i Bergen (bestaaende av Kjøbmændene Helmich Jansen og Hans Falck Greger) til Undersøgelse av, hvorvidt rundfisk kunde tilvirkes af Torskefiskerierne i Romsdal og paa Søndmør. - 15

1777

Bergen, Fiskeri, Torskefiskeri, 1700-tallet, Møre og Romsdal, Fiskerikommision, Fiskerikommisjon, Rundfisk

Avskrift av ”Oldermandskabet (paa Bryggen).

1800-tallet, Bergen, Fiske, Fiskeri, Fiskerier vedk., Handel, Fiskehandel

Jørgen Brunchorst; Fridtjof Nansen; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Oppfinnelser, Fiskeri

Ukjent

Lofotfiskets historie.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; James Alexandersønn Grieg; L. Guénot

Naturen. Nr. 9, September 1889, 13de. Aargang

Geologi, Zoologi, Fysiologi, Hvalbestand, Fiskeri

Ukjent

Lofotfiskets historie.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Peter Annæus Øyen; Thomas Christian Thomassen; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr. 5, Mai 1890, 14de. Aargang

Geologi, Medisin, Botanikk, Astronomi, Nekrologer, Fiskeri, Kalender

Jacob Johan Adolf Appelløf

Om laksens udvikling.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Jens Fredrik Schroeter; Gerhard Armauer Hansen; Jacob Johan Adolf Appelløf; Otto N. Witt; Augustin Bistrzycki; Otto Lehmann

Naturen. Nr. 4, April 1891, 15de. Aargang

Geologi, Medisin, Botanikk, Astronomi, Kjemi, Fiskeri, Tekstil

Jacob Johan Adolf Appelløf

Fisker, som aander ved lunger.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Yves Delage; Ole Nordgaard; Felix von Thümen; Heinrich Theen

Naturen. Nr. 6-7, Juni - Juli 1892, 16de. Aargang

Geologi, Botanikk, Ornitologi, Zoologi, Kjemi, Fysiologi, Geofysikk, Fiskeri

Ole Nordgaard

Lidt om de nordamerikanske fiskeriundersøgelser.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Otto N. Witt; O. J. Lie-Pettersen; Sophus Torup; Ernst Krause; Otto Vogel

Naturen. Nr.4-5 April - Mai 1896, 20de aargang

Geologi, Medisin, Zoologi, Kjemi, Entomologi, Fiskeri

Jørgen Brunchorst; F. Arentz; Andor Hoel; G. Holste; Gustav Zacher-Hamburg; A. Deninger; Heinr. Vogel

Naturen. Nr. 1-2, Januar - Februar 1897, 21de. Aargang

Astronomi, Kjemi, Fiskeri, Mat, Parfymeri, Odontologi, Silk

Mere om aalens udvikling.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; Gustav Adolph Guldberg; Carl Fredrik Kolderup; James Alexandersønn Grieg; Hagbart Magnus; Knut Dahl

Naturen. Nr. 3, Mars 1897, 21de. Aargang

Zoologi, Biologi, Antropologi, Fiskeri

James Alexandersønn Grieg

Brygdefangsten.

Fiskeri

Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; Otto N. Witt; Ole Nordgaard; O. J. Lie-Pettersen; A. Bauer

Naturen. Nr. 10, Oktober 1897, 21de. Aargang

Medisin, Botanikk, Astronomi, Entomologi, Fiskeri, Fugler

Ole Nordgaard

Misbruk af torskegarn.

Fiskeri

Otto Petterson

Fra den internationale fiskerikonferense i Stocholm.

Fiskeri

Henry Ette

Grønlandssælen og fangsten paa den.

Fiskeri

Ole Nordgaard

Snorre Sturlason og de norske fiskerier.

Fiskeri

Peter Annæus Øyen; Jens Fredrik Schroeter; Jens Holmboe; Knut Dahl; Ellen Gleditsch; K. Stephansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1909, 33te aargang

Astronomi, Meteorologi, Kjemi, Fiskeri

Knut Dahl

Vor kundskab om aalens forplanting og vandringer.

Fiskeri

Hans Henrik Reusch; Jens Fredrik Schroeter; Jens Holmboe; Kr. Irgens; Haakon Shetelig; Leonhard Hess Stejneger; Jonas Rein Landmark; Eugen Jørgensen; Carl Emil Hansen Ostenfeld; Iver L. Sellæg

Naturen. Nr. 2, Februar 1909, 33te aargang

Botanikk, Astronomi, Biologi, Jubileum, Fiskeri

Leonhard Hess Stejneger

Røiren og den skotsk-norske landbro.

Fiskeri

Peter Annæus Øyen; Kr. Irgens; Hjalmar Broch; Henrik Mohn; Johan Hjort

Naturen. Nr. 3-4, Mars-April 1911, 35te aargang

Meteorologi, Zoologi, Marinbiologi, Oseanografi, Fiskeri

Johan Hjort

"Michael Sars"s Atlanterhavsekspedition 1910.

Marinbiologi, Oseanografi, Fiskeri

Carl Fredrik Kolderup; Leonhard Hess Stejneger; Waldemar Christofer Brøgger; Anthon Landmark; Jon Alfred Mjøen; Johan Daniel Landmark

Naturen. Nr 2, Februar 1914, 38de aargang

Geologi, Paleontologi, Medisin, Zoologi, Arkeologi, Raselære, Fiskeri

Anthon Landmark

Eiendommelig redeplads.

Fiskeri

Jens Holmboe; Hagbart Magnus; Peter Andreas Ravn Sollied; Alf Dannevig; Johan Koren

Naturen. Nr 6, Juni 1914, 38de aargang

Zoologi, Kjemi, Jubileum, Fiskeri

Alf Dannevig

Flødevigens utklækningsanstalt.

Fiskeri

Jens Holmboe; Carl Filip Gunnar Andersson; Olaf Holtedahl; Oscar Sophus Sund

Naturen. Nr 2-3, Februar-Mars 1919, 43de aargang

Geologi, Botanikk, Nekrologer, Fiskeri

Carl Filip Gunnar Andersson

Det stora torskfisket i Lofoten.

Fiskeri

Oscar Sophus Sund

Lofottorsken.

Fiskeri

Sigurd Johnsen; Haakon Shetelig; E. Schreiner

Naturen. Nr 10, Oktober 1921, 45de aargang

Kjemi, Arkeologi, Fiskeri