Italien vedk. 2

Samlinger knyttet til Italien vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0030
  • ubb-ms-0125
  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0491
  • ubb-ms-0492

Hieronimus Pergamentcodex. "Ieronymi commentariorum super Mathæum liber".

Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Italien vedk., Pergamentscodex

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Topografi, Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Europa, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670