Trallebane 27


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Mann, Kvinne, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Stein, Trallebane, Demning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Skur, Verktøy, Kran, Trallebane, Demning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Verktøy, Brakker, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Skur, Trallebane, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Byggeplass med arbeidere]

Byggeplass, Stige, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane

Atelier KK

Fløenbakken med dens nærmeste omgivelse

1928-01-28

Oversiktsbilde, Vei, Sykehus, Politi, Byggeplass, Offentlige kontorer, Trallebane

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Gruve, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Gruve, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Mann, Kalk, Trallebane, Gruvearbeider, Gruve, Kalkbrænderier

Atelier KK

[Risnæs kalk AS]

Kalk, Skorstein, Trallebane, Gruve, Kalkbrænderier