Statskasse 3


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Eiendom, Statskasse, Krigshospital

Brev som omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge

1800-tallet, Målebrev, Skip, Coffer, Smakker, Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy, Skipsfart