Helgelands fiskes beskrivelse 4

Samlinger knyttet til Helgelands fiskes beskrivelse

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0315

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fiskes Beskrivelse efter Blochs, Kielsens, Guneri, Strøms, Funkes og Bomares Verker udarbeidet. 1829. 2de Del

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 1ste Del 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 2De 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse

Iver Ancher Heltzen

Forsøg til Helgelands Fugles Beskrivelse efter Fleischers, Kielsen, Funkes, Strøms, Borowskis og Bomares Værker udarbeidet. 3Die 1828

1800-tallet, Fisk, Helgelands fiskes beskrivelse