Musikaliehandlere 13


Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Flygler]

Taklampe, Trapp, Tapet, Musikkhandel, Flygel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Taklampe, Piano, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Taklampe, Piano, Tapet, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Taklampe, Piano, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Utstillingslokale. Pianoer]

Taklampe, Piano, Musikkhandel, Musikaliehandlere

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Vindu, Forsikringsselskap, Statue, Balkong, Reklameskilt, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 29]

Vindu, Inngangsparti, Forsikringsselskap, Reklameskilt, Søyler, Kino, Musikkhandel, Musikaliehandlere, Assuranceselskaper, Kinematografer

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjerre, Manufakturhandel, Musikkhandel, Trekjørel, Karnapp, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Vindu, Mann, Gate, Balkong, Forretningsgård, Hestekjerre, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Orgel]

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere

Atelier KK

[Orgel]

1925-03-20

Musikkhandel, Orgel, Musikaliehandlere, Pianofabrikker og lagere