Skibshandlere 3


Atelier KK

[Strandgaten 126]

Barn, Vindu, Brostein, Flaggstang, Valmtak, Skipshandel, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

[Nykirken mot Strandgaten, W. Giertsen og Smeby hotel]

By- og småsteder, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Skipshandel, Hoteller, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Postkontor, Trehusbebyggelse by, Katt, Reklameskilt, Gatedør, Skipshandel, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning