Møllebruk - Kontorer - 64


Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Lekter, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Valsestol

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Telefonstolpe, Mølle, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Telefonstolpe, Mølle, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Steintrapp, Markise, Mølle, Veranda, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Steintrapp, Markise, Mølle, Veranda, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Steintrapp, Markise, Mølle, Veranda, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Bolighus, Familie og slekt, Sveitserstil, Mølle, Veranda, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus med familiegruppe på verandaen ca. 1923]

Hage, Bolighus, Familie og slekt, Sveitserstil, Mølle, Veranda, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Båt ved kaien ca. 1923]

Kaianlegg, Bolighus, Fraktefartøy, Kran, Arbeider, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? Ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ? ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Kornlager Ca. 1923]

Lager, Sekk, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Transport av sekker ca. 1923]

Sekk, Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Industrimaskin hos Vaksdal Mølle ca. 1923]

Arbeider, Mølle, Verkstedsmaskin, Møllebruk - Kontorer -