Møllebruk - Kontorer - 69


Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Mølle, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Mølle, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle]

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Mølle, Lekter, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Mølle, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Bolighus, Mølle, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Mølle, Møllebruk - Kontorer - , Valsestol

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle ca. 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Maskin fra Vaksdal Mølle 1923]

Verkstedsmaskin, Mølle, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Arbeiderboliger på Vaksdal ca. 1923]

Bolighus, Mølle, Telefonstolpe, Boligfelt, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Vindu, Bolighus, Veranda, Mølle, Steintrapp, Markise, Pilaster, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus ca. 1923]

Hage, Bolighus, Familie og slekt, Veranda, Mølle, Sveitserstil, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Bolighus med familiegruppe på verandaen ca. 1923]

Hage, Bolighus, Familie og slekt, Veranda, Mølle, Sveitserstil, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Mølle, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Båt ved kaien ca. 1923]

Kaianlegg, Bolighus, Mølle, Arbeider, Fraktefartøy, Kran, Møllebruk - Kontorer -

Atelier KK

[Vaksdal Mølle. Fabrikkbygning og båter ved havnen ca. 1923]

Kaianlegg, Fjell, Mølle, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo

Atelier KK

[Interiør fra Vaksdal Mølle. Korntransportbånd i siloen ca. 1923]

Mølle, Transportbånd, Møllebruk - Kontorer - , Kornsilo