Garasje 34


Gustav Brosing

Skuteviken

1957-10-01

By- og småsteder, Flagg, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Port, Garasje

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje, Folkevogn

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Garasje

Gustav Brosing

[Brannbiler v/brannstasjon]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil

Gustav Brosing

[Brannbil i garasje.]

Bil, Brannstasjon, Garasje, Brannbil, Stigebil, Brannuniform

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Garasje, Tak, Villa, Gårdsrom, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarlien 5]

Vindu, Arkitekt, Steinmur, Murbolig, Garasje, Mansardtak, Arkitekter

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Bolighus, Fabrikk, Byggeplass, Stillas, Garasje, Bygningsarbeider, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Fabrikk, Sinkbøtte, Byggeplass, Stillas, Garasje, Bilforretning, Trebøtte, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Byggeplass, Stillas, Garasje, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bygging av garasjer, Bjørnsonsgate 11]

Byggeplass, Port, Stillas, Garasje, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Personbil, Portal, Søyler, Garasje, Tårn, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Personbil, Portal, Garasje, Tårn, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Gatelys, Personbil, Ark, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gate 11]

Vindu, Vei, Personbil, Telefonstolpe, Garasje, Tårn, Bilforretning, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Gatelys, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilgarager

Atelier KK

[Interiør fra garasjen til Garage-kompagniet A/S]

Personbil, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager

Atelier KK

[Dankert Krohns gate 1 ca. 1921]

Gate, Vindu, Bolighus, Portal, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bergens Automobil-compagni A/S med 1 personbil utenfor garasjen]

Mann, Personbil, Port, Arbeider, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør. Biler i garasjer. Personbiler, sykebil og motorsykkel ca. 1921]

Personbil, Port, Garasje, Motorsykkel, Sykebil, Automobilgarager

Atelier KK

[O. Nilssens reperbane. Garasje, biler, 2 menn]

Mann, Repslager, Personbil, Reperbane, Garasje, Repslagere

Atelier K. Knudsen

[O. Nilssens reperbane. Garasje og 3 personer]

Mann, Repslager, Trikkeskinner, Reperbane, Garasje, Repslagere

Atelier KK

[Tollboden]

Tollbod, Robåt, Valmtak, Garasje, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Tollboden. Inngangsport med bil]

Tollbod, Personbil, Valmtak, Port, Garasje, Offentlige kontorer

Atelier KK

Fra Søreide i Fana

Vei, Bolighus, Buss, Lastebil, Garasje, Hesje

Atelier KK

[Eksteriør, Bilhuset A/S. Bensinstasjon, bilverksted og bilforretning]

Brostein, Personbil, Trikkeskinner, Buss, Garasje, Bilforretning, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Eksteriør, bensinstasjon, bilverksted og garasje]

Personbil, Lastebil, Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted

Atelier KK

[Eksteriør, bensinstasjon, bilverksted og garasje]

Personbil, Lastebil, Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted

Atelier KK

Hansa Bryggeri

Lastebil, Garasje, Bryggerivogn, Sjåfør, Bryggeri, Diamond T

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Gatelys, Nybygg, Byggeplass, Boligblokk, Garasje

Olai Schumann Olsen

[Sporveiens garasje, Møhlenpris]

By- og småsteder, Gutt, Sykkel, Gatelys, Buss, Garasje

Truls Wiel Wilson

Bergen Kommmune - Renholdsverket, Jekteviken.

Lastebil, Garasje, Bedford, Søppelbil, Renholdsverk

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvre Ervik

1960-07-04

Oversiktsbilde, Garasje, Flyfoto