Eiendom 3


C. W. Røsner

Brev fra C. W. Røsner til Hagbert Falsen 19. januar 1826

1826-01-19

Obligasjon, Gjeld, 1800-tallet, Gårder, Eiendom, Statskasse, Krigshospital

Christian Magnus Falsen

Kvittering på betalt avdrag på Christian Magnus Falsens gård 26. Februar 1828

1828-02-26

1800-tallet, Bergen, Gårder, Eiendom, Kvittering, Avdrag, Kjøp

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23

1816-10-23

1800-tallet, Skjøte, Eiendom