Arkitekter 500


Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lyststedet Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Arkitekt, Steintrapp, Port, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Arkitekt, Port, Lyststed, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Arkitekt, Gatelys, Portal, Murbolig, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Port, Lyststed, Søyler, Gårdsrom, Arkitekter, Svalgang

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Lyststed, Tak, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør fra Kalfarveien 48]

Stol, Arkitekt, Bord, Maleri, Trapp, Lampe, Hall, Stue, rom, Teppe, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør fra Kalfarveien 48. Hagestue]

Arkitekt, Dør, Søyler, Taklampe, Vase, Rottingstol, Rottingbord, Arkitekter, Marmorfliser, Hagestue

Atelier KK

[Lille Kalfaret]

Vindu, Arkitekt, Lyststed, Steinhelle, Kjøkken, Gryte, Arkitekter

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Dræggen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Facade mot Drægsalmending

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Skipe: Nordenfjeldske Dampskibsselskabs Nybygning

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Projekt til Nybygning i Bergen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Facadeutkast til NFDS Nybygning i Bergen

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

Projekt til nybygning i Dræggen for NFDS

1917-08-20

Arkitekt, Eksteriør, Dampskipsselskap, Arkitekter, Dampskibsekspeditioner

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Vei, Arkitekt, Portal, Skorstein, Tak, Villa, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Arkitekt, Portal, Tak, Villa, Karnapp, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Inngangsparti, Arkitekt, Gatelys, Skorstein, Villa, Balkong, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

[Villa "Storhaugen", Paradis]

Vindu, Arkitekt, Terrasse, Villa, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Interiør. Stue, Villa "Storhaugen", Paradis]

Arkitekt, Maleri, Speil, Lysekrone, Stue, rom, Teppe, Kommode, Flygel, Stueur, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Jonisk søyle, Villa, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

[Grønneviksveien 4]

Barn, Vindu, Bolighus, Arkitekt, Grunnmur, Portal, Terrasse, Arkitekter

Atelier KK

[Grønneviksveien 4]

Vindu, Bolighus, Arkitekt, Ark, Portal, Terrasse, Barn og far, Arkitekter

Atelier KK

[Grønneviksveien 4]

Vindu, Bolighus, Arkitekt, Ark, Portal, Terrasse, Arkitekter

Atelier KK

["Hopsborg", Hop]

Hage, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Ark, Villa, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Øvre Kalfarlien 27]

Inngangsparti, Arkitekt, Gatelys, Ark, Skorstein, Steinhelle, Tak, Villa, Arkitekter

Atelier KK

["Hopsborg", Hop]

Vindu, Arkitekt, Villa, Arkitekter, Loggia

Atelier KK

[Kalfarveien 48]

Hage, Arkitekt, Portal, Villa, Fontene, Gårdsrom, Arkitekter

Atelier KK

["Clementsgaard", Kronstad]

Vindu, Arkitekt, Ark, Portal, Garasje, Tak, Villa, Gårdsrom, Karnapp, Arkitekter

Atelier KK

["Hopsborg", Hop]

Hage, Arkitekt, Port, Steinmur, Ark, Tak, Villa, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Stue, Villa "Storhaugen", Paradis]

Stol, Arkitekt, Bord, Lampe, Tapet, Stue, rom, Blyglassvindu, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør, stue]

Arkitekt, Bjelke, Skap, Stue, rom, Taklampe, Jernovn, Skrin, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør, stue]

Stol, Arkitekt, Bord, Tapet, Lysekrone, Stue, rom, Kommode, Blomsterpotte, Innrammede bilder, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør, stue]

Arkitekt, Statue, Lampe, Speil, Stue, rom, Peis, Flygel, Blomsterpotte, Stueur, Pidestall, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør, stue]

Stol, Arkitekt, Bord, Maleri, Bjelke, Skjenk, Spisestue, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Stue, Øvre Kalfarlien 27]

Stol, Arkitekt, Bord, Bokhylle, Stue, rom, Teppe, Taklampe, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Stue. Grønneviksveien 4]

Arkitekt, Bord, Krakk, Lysekrone, Stue, rom, Teppe, Flygel, Jernovn, Kiste, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Stue. Grønneviksveien 4]

Stol, Arkitekt, Bord, Maleri, Lysekrone, Stue, rom, Jernovn, Kiste, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Gang med trapp, Villa "Storhaugen", Paradis]

1929-05-29

Arkitekt, Trapp, Søyler, Hall, Arkitekter, Marmorfliser

Atelier KK

[Interiør. Trappeoppgang. Grønneviksveien 4]

Arkitekt, Trapp, Søyler, Hall, Arkitekter

Atelier KK

[Interiør. Trappeoppgang. Grønneviksveien 4]

Arkitekt, Hall, Taklampe, Arkitekter, Gelender

Atelier KK

[Interteriør. Trappeoppgang. Grønneviksveien 4]

Arkitekt, Hall, Taklampe, Arkitekter, Gelender

Atelier KK

[Interiør. Hall. Grønneviksveien 4]

Stol, Arkitekt, Trapp, Lampe, Hall, Tapet, Lysekrone, Arkitekter, Gelender

Atelier KK

[Interiør. Hall, Øvre Kalfarlien 27]

Arkitekt, Bord, Dør, Lampe, Hall, Arkitekter

Atelier KK

[Arkitektegning. Rasmus Meyers samlinger]

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

[Arkitektegning. Rasmus Meyers samlinger]

Arkitekt, Grunnplan og tverrsnitt, Arkitekter

Atelier KK

[Kalfarlien 5]

Vindu, Arkitekt, Steinmur, Murbolig, Garasje, Mansardtak, Arkitekter

Atelier KK

[Welhavens gate 42]

Barn, Gate, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Boligblokk, Balkong, Arkitekter