Utmark 44


[Støl]

Dyr, Bygninger, Ku, Seter, Budeie, Utmark, Seterjente

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Kronstad

By- og småsteder, Gård, Vann, Tregjerde, Utmark

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Gård, Bygd, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Mann, Bygd, Fjord, Frukttrær, Hesje, Utmark, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Lysne i Lærdal

Mann, Gård, Hest, Gutt, Uthus, Tun, Mannsklær, Barnehatt, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Lysne i Lærdal

Mann, Gård, Hest, Gutt, Uthus, Tun, Steingjerde, Mannsklær, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Tufte, Nærøfjorden i Sogn

Gård, Naust, Fjord, Uthus, Tun, Hesje, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Ulvig i Hardanger.

Fjord, Hesje, Øy, Utmark, Åkerbruk

Knud Knudsen

Parti fra Rosendal, Kvindherred.

Gård, Steingjerde, Utmark

Knud Knudsen

Parti mellem Stanghelle og Dale.

Fjell, Uthus, Telegrafstolpe, Vossebanen, Utmark

Knud Knudsen

Volden, Søndmør.

Gård, Fjell, Utmark

Knud Knudsen

Isbre, Snø, Tregjerde, Utmark

Knud Knudsen

Tregjerde, Stein, Utmark

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Kirke, Stabbestein, Hesje, Elvestryk, Utmark

Knud Knudsen

Parti ved Hæg i Lærdal

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Løe, Telegrafstolpe, Steingjerde, Utmark

Knud Knudsen

Hyenfjorden fra Hestnæsøren, Nordfjord

Gård, Fjord, Uthus, Hesje, Løe, Utmark

Knud Knudsen

Hyenfjorden fra Hestnæsøren, Nordfjord

Gård, Fjord, Uthus, Hesje, Løe, Utmark

Knud Knudsen

Parti ved Strømme i Hyen, Nordfjord

Elv, Gård, Fjord, Bro, Hesje, Utmark, Elvemunning/utløp

Knud Knudsen

Parti ved Nedrevassenden, Jølster

Gård, Hesje, Utmark

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- II

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Tregjerde, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Hafslo i Sogn

Vann, Hesje, Utmark

Atelier KK

[Landskap ved Straume, Nordåsvatnet]

Gård, Fjell, Bolighus, Vann, Utmark

Atelier KK

[Landskap ved Straume]

Vei, Fjell, Bolighus, Stabbestein, Utmark, Hesjestaur

Atelier KK

[Landskap. Straume]

Vei, Fjell, Bolighus, Vann, Stabbestein, Utmark

Atelier KK

[Landskap. Kraftledning fra Herlandsfoss kraftverk]

Løe, Utmark, Kraftledning

Atelier KK

[Fra Breiviken, med renholdsverkets pudrettfabrikk]

Gård, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Atelier KK

[Fra Breiviken, med pudrettfabrikk]

Gård, Fjord, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Atelier KK

[Parti fra selvbyggerstrøket Nymark]

Fjell, Bolighus, Byggeplass, Idrettsbane, Utmark

Atelier KK

Fra Søreide i Fana

Bolighus, Naust, Vann, Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Tre, Fjell, Stein, Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Tre, Fjord, Steinmur, Stein, Utmark

Knud Knudsen

[Steinbryting på Tokheim]

Mann, Tre, Utmark, Steinbryting

Knud Knudsen

[Steinbryting på Tokheim]

Mann, Tre, Utmark, Hakke, Steinbryting

Knud Knudsen

Parti fra Hop ved Bergen. (Nøisomheden).

Gård, Utmark

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Hesje, Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Gård, Snø, Utmark

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Løe, Utmark

Knud Knudsen

Utmark, Snøras

Knud Knudsen

[Tokheim]

Fjord, Utmark

Norvin Reklamefoto

Askeland

Landskap, Bygd, Utmark

Norvin Reklamefoto

Askeland

1961-05-16

Gård, Kulturlandskap, Bygd, Kyst, Utmark

Oscar Sophus Sund

Sokum, 12/8-1927

1927-08-12

Kvinne, Sommer, Utmark