Ødegård 1


Haakon Shetelig

Ødegårder fra sagatiden på Island

Arkeologi, Ødegård