Trelasthandel 30


Gustav Brosing

[Paal Kahrs A/S, Jekteviksveien 2]

Brostein, Trelasthandel

Gustav Brosing

Jekteviksveien 2

Trelasthandel

Gustav Brosing

Jekteviksveien 2

Gatelys, Brostein, Trelasthandel

Gustav Brosing

Florvaag Bruk

Trebygning, Lager, Trelasthandel, Treport

Sjøbod, Seilskip, Murhus, Industribygning, Trelasthandel

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Trelast, Arbeidsklær, Trelasthandel

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel

Ukjent

[Arbeider hos L.P.Johannessen, Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag

Ukjent

["Arbeidstokken hos L.P. Johannessen", Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Skyggelue, Arbeidsklær, Trelasthandel, Sag

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johahannessen", Jekteviken]

Arbeider, Sagbruk, Trelasthandel, Sag

Gustav Brosing

Jekteviken

Trelasthandel

Møhlenpris, Bergen

By- og småsteder, Postkort, Trelasthandel, Allé, Sund

Ukjent

[Værftets Kompani]

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Ukjent

[Værftets Kompani]

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Folkemengde, Kaianlegg, Jubileum, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Atelier KK

[Solheimsgaten 7 ca. 1921]

Hest, Hestekjerre, Fabrikk, Arbeider, Trelasthandel, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger, Sagbruk- & trælastforretninger

Atelier KK

[Foto tatt fra Vågen mot Sjøbodene ved Slottsgaten]

1926-04-22

Fjell, Sjøbod, Tårn, Lekter, Trelasthandel, Kaffebrenneri, Sagbruk- & trælastforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Interiør fra kontoret hos Gunnar T. Strøm trelastfirma, Fjøsangerveien]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Kontor, Skrivebord, Trævareutsalg

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Kontor, Teleks

Atelier KK

[Kvinne ved teleksmaskin hos Gunnar T. Strøm A/S, Fjøsanger]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Trelasthandel, Kontor, Teleks

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Gunnar T. Strøm, Fjøsanger]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Trelasthandel, Kontor, Skrivebord, Teleks

Truls Wiel Wilson

Anleggsheisekran levert ved Ingeniør T. W. Wilson, Bergen.

Arbeider, Lastebil, Byggeplass, Kran, Trelasthandel

Widerøe's Flyveselskap A/S

Huun-Laksevåg-Bergen

Oversiktsbilde, Lekter, Fraktefartøy, Trelasthandel, Flyfoto, Jernstøperi

Widerøe's Flyveselskap A/S

H. Namtvedt, A/S

1948-10-08

Oversiktsbilde, Trelasthandel, Flyfoto

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen. Namtvedt A/S

1955-09-06

Oversiktsbilde, Sjøbad, Trelasthandel, Flyfoto