Settekasse 5


Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Arbeider, Trykkeri, Boktrykkerier, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Avis, Arbeider, Taklampe, Settekasse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Avis, Arbeider, Settekasse, Bladekspeditioner