Flyktningleir 82


Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, By- og småsteder, Jente, Flyktning, Buss, Symaskin, Sying, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, By- og småsteder, Flagg, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Soldathjelm, Kamel, 35 mm, Kikkert, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Hovedkvarter, Minaret, Ørken, Volleyball, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Flyktning, 35 mm, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Flyktning, 35 mm, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mat, Barn, Jente, Flyktning, 35 mm, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Tre, Flyktning, Planter, Kontor, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Barn, Mann, Gruppe, Tre, Gutt, Flyktning, Kamel, Kurv, Lastebil, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Gutt, Lege, Flyktning, Kontor, Pasient, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, 35 mm, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, 35 mm, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Dress, Flyktning, Kvinner og barn, Vekt, Brodering, Skilt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Flyktning, Kurv, Kamera, Fotograf, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Appelsin, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, Kvinner og barn, Krukke, Klesvask, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Barn, Kvinne, Mann, Vei, Gutt, Flyktning, Kvinner og barn, Sykepleier, UNESCO, Barneskole, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, Marked, Kvinner og barn, Grønnsaker, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Kvinner og barn, Butikk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Bil, Flyktning, Krukke, Skomaker, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Jente, Gutt, Sykkel, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Gruppe, By- og småsteder, Bolighus, Gutt, Bil, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Gruppe, Oversiktsbilde, By- og småsteder, Jente, Bolighus, Gutt, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Jente, Gutt, Bok, Lærer, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Oversiktsbilde, Bolighus, Flyktning, Kvinner og barn, Klestørk, Arbeider, Sigarett, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Jente, Bolighus, Flyktning, Kvinner og barn, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Mann, Gruppe, Tre, Flyktning, Kontor, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Jente, Bolighus, Flyktning, Kvinner og barn, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Palestina/Israel/Jordan 1959]

Mann, Oversiktsbilde, Flagg, Militæruniform, Kamel, Politi, Offiser, Kikkert, General, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Flyktningleir, UNTSO

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Oversiktsbilde, Elv, Dress, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Kvinner og barn, Butikk, Offiser, Vannhenting, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, By- og småsteder, Jente, Tre, Gutt, Dress, Flyktning, Kvinner og barn, Båt, Strand, Restaurant/Kafe, Postkasse, Vannpipe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, By- og småsteder, Tre, Bolighus, Flyktning, Båt, Skole, Sjø, Bading, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Flyktning, Kvinner og barn, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Flyktning, Kvinner og barn, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, Kvinner og barn, Klestørk, Spaserstav/stokk, Vugge, seng etc., FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Flyktning, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Jente, Gutt, Flyktning, Kvinner og barn, Sinkbøtte, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Gruppe, Jente, Gutt, Dress, Flyktning, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Dress, Flyktning, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Flyktning, Butikk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Mann, Gruppe, Jente, Bolighus, Gutt, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Flyktningleir, Moske

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Bolighus, Gutt, Flyktning, Byggeplass, Spade, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Jente, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Lesing, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Gutt, Flyktning, Bok, Lærer, Barneskole, Tavle, Klasserom, Undervisning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Flyktning, Kvinner og barn, Byggeplass, Seng, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Barn, Kvinne, Gruppe, Flagg, Jente, Elv, Gutt, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Landskap, Barn, Mann, Gruppe, Jente, Gutt, Flyktning, Kontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Jente, Gutt, Lege, Flyktning, Kvinner og barn, Byggeplass, Legekontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije , Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Barn, Kvinne, Mann, Oversiktsbilde, Elv, Flyktning, Kvinner og barn, Byggeplass, Vannhenting, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir