Flyktningleir 82


Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, By- og småsteder, Jente, Undervisning, Klasserom, Buss, Symaskin, Sying, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Soldathjelm, By- og småsteder, Kamel, Flagg, Kikkert, 35 mm, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Hovedkvarter, Minaret, Ørken, Volleyball, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Jente, Gutt, 35 mm, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, 35 mm, Gruppe, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Mat, Barn, Flyktning, Jente, 35 mm, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Tre, Planter, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Melk

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Mann, Barn, Flyktning, Kamel, Kurv, Gutt, Tre, Gruppe, Lastebil, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kontor, Barn, Lege, Flyktning, Gutt, Pasient, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, 35 mm, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, 35 mm, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Gruppe, Dress, Vekt, Brodering, Skilt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kurv, Gruppe, Kamera, Fotograf, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Appelsin, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Krukke, Klesvask, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Gutt, Vei, Sykepleier, UNESCO, Barneskole, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Mat, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Marked, Kvinner og barn, Grønnsaker, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir, Spisesal

Jørgen Grinde

[Fn i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Kvinner og barn, Butikk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Mann, Barn, Bil, Flyktning, Gruppe, Krukke, Skomaker, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Sykkel, Flyktning, Jente, Gutt, Gruppe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Barn, Bil, Flyktning, By- og småsteder, Bolighus, Gutt, Gruppe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Flyktning, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Jente, Bolighus, Gutt, Gruppe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Bok, Jente, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Arbeider, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Oversiktsbilde, Bolighus, Klestørk, Sigarett, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, Bolighus, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Tre, Gruppe, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, Bolighus, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Palestina/Israel/Jordan 1959]

Mann, Militæruniform, Oversiktsbilde, Kamel, Flagg, Politi, Kikkert, Offiser, General, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Flyktningleir, UNTSO

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Kvinner og barn, Butikk, Oversiktsbilde, Elv, Dress, Offiser, Vannhenting, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Kvinner og barn, Båt, Jente, Gutt, Tre, Gruppe, Strand, Restaurant/Kafe, Postkasse, Dress, Vannpipe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Båt, Bading, Skole, Bolighus, Tre, Sjø, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Klestørk, Spaserstav/stokk, Vugge, seng etc., FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, Gutt, Sinkbøtte, Gruppe, Klestørk, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Jente, Gutt, Gruppe, Klestørk, Dress, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Jente, Gutt, Dress, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Butikk, Jente, Gutt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Mann, Flyktning, Jente, Bolighus, Gutt, Gruppe, Moske, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Jente, Bolighus, Gutt, Byggeplass, Spade, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Flyktning, Bok, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Mann, Flyktning, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, Gutt, Byggeplass, Seng, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Minaret, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Flyktning, Elv, Jente, Flagg, Gutt, Gruppe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Landskap, Mann, Kontor, Barn, Flyktning, Jente, Gutt, Gruppe, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Esel, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Mann, Lege, Flyktning, Kvinner og barn, Jente, Gutt, Byggeplass, Legekontor, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Kvinne, Mann, Barn, Flyktning, Kvinner og barn, Oversiktsbilde, Elv, Byggeplass, Vannhenting, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir