Teater 599

Samlinger knyttet til Teater

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1949
  • ubb-ms-1950
  • ubb-ms-1957
  • ubb-ms-2009
  • ubb-ms-2022
  • ubb-ms-2028

Daniel-François Auber; Eugène Scribe

Fra Diavolo eller Værtshuset i Terracina, Opera i 3 Acter af Scribe; Musikken af Auber

1800-tallet, Teater, Skuespill, Sang, Det Norske teater, Komedie, Syngestykke, Opera, Syngespill, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Louis Angely

Castor og Pollux, Et romantisk skilderie i 3 kringler

1800-tallet, Teater, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Vaudeville, Skildring, Romantikk, Romantisk skildring

Eugène Scribe; Hans Christian Andersen; Bayard; Johan Ludvig Heiberg; Germain Delavigne

Anecdotsamlingen, Lystspil i 1 Akt efter det Franske

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Vaudeville, Lystspill, Monolog

Ett och annat om Henrik Ibsenoch Kristiania teater.

Kristiania teater, Teater

James Brander Matthews

A study in the drama

Teater, Drama, Skuespill

Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1794 - 1828.

1800-tallet, Bergen, Teater, 1700-tallet, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Theater, Hovedprotokoll

Det dramatiske Selskabs Hovedprotokol (Forhandlingsprotokol). 1828 - 1842.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Theater, Hovedprotokoll

Det dramatiske Selskabs Forhandlingsprotokol fra 1/4 1842 - 29/8 1911

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll, Theater

Forhandlingsprotocol 1842

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlings-Protokol for Det dramatiske Selskabs Representantskab. 27/4 1867- 17/4 1903

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Forhandlings-Protokol for Det dramatiske Selskab. 20/6 1903 - 23/10 1908

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Forhandlingsprotokoll

Det dramatiske Selskabs Regnskabsbok fra 3/4 1840 - 29/8 1911

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Regnskapsbok

Circulaire-Bog til Selskapet Personalet ved Theatret i Bergen fra Regisseuren.1843-44.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Circulaire-Bog

Alfabetisk Fortegnelse over Forestillinger visne ved Theatret i Bergen i Tiden 1843- 1855.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelser

Dokumenter vedk. Overkrigskommissær Aug. C. Mohr. 1800 - 1832.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Utnevnelse til tollbetjent.

1800-11-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Carl Johans confirmation av hans overkrigskommissærstitel.

1818-02-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater

Lover for Det Dramatiske Selskab, 1820

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab

Utnevnelse til ekstraordinært medlem av Det Dramatiske Selskab.

1822-10-12

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Utnevnelse

Skrivelse fra Det Dramatiske Selskab.

1822-10-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Skrivelse

Skrivelse fra Mgistraten ang. fritagelse for stilling som borgerrepresentant.

1832-01-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab

Diverse, som fortegnelse over selskapets medlemmer 1837 - 1877. Love for Det dramatiske Selskab i Kjøbenhavn 1785. - Gamle fortegnelser over selskapetsbibliotek. (Num. 1 - 25).

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Meddelelsesbrev om opptagelse som medlem av Det Dramatiske Selskab.

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Fortegnelse, Dramatiske selskap i Kjøbenhavn, love

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Bergen, Teater, Lover, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Det Forenede Dramatiske Selskab

Love for Det Dramatiske Selskab i Bergen ... af 9. marts 1867.

1800-tallet, Bergen, Teater, Lover, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Det Forenede Dramatiske Selskab

Tilskuerpladsene i Bergen Teater

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1831-10-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Bibliotek, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab

Fortegnelse over selskapets bibliotek.

1800-tallet, Bergen, Teater, Bibliotek, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab

1873-04-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste

1868-03-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Det dramatiske Selskab, Medlemsliste