Observatorium 7


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Nordnes. Totlands stall]

Mann, Snø, Vinter, Stall, Observatorium

Nordnæs, Bergen

Skole, Fort, Observatorium, Sjømannsskole

[Observatoriet på Nordnes. Fredriksberg festning i bakgrunnen]

1897-10-28

Park, Festning, Observatorium

Jørgen Grundtvig-Olsen

Gornergrat

1911-09-14

Landskap, Panorama, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Observatorium

Jørgen Grundtvig-Olsen

Gornergrat

1911-09-14

Landskap, Panorama, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Isbre, Observatorium

Jørgen Grundtvig-Olsen

Gornergrat

1911-09-14

Landskap, Panorama, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Fjell, Isbre, Observatorium

Sophus Tromholt

[Observatoriet på Nordnes]

Observatorium, UNESCO, Forskningsstasjon