Biologisk stasjon 10


Jørgen Brunchorst; Gerhard Armauer Hansen

Naturen. Nr. 9, September 1892, 16de. Aargang

Medisin, Geografi, Bergens museum, Biologisk stasjon, Navigasjon

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Laurentius Urdahl; Georg Bleyer; Heinrich Samter; Arthur Silva White

Naturen. Nr. 10-11, Oktober - November 1892, 16de. Aargang

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Geografi, Kjemi, Fysiologi, Bergens museum, Biologisk stasjon, Sjøormen

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; Henry de Varigny; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr.1, Januar 1893, 17de aargang

Zoologi, Matematikk, Biologisk stasjon

Jacob Johan Adolf Appelløf

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; E. Simonsen

Naturen. Nr.3, Mars 1893, 17de aargang

Zoologi, Biologisk stasjon, Alkymi

Jørgen Brunchorst

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; Jacob Johan Adolf Appelløf; Ole Nordgaard; Heinrich Theen

Naturen. Nr.5, Mai 1893, 17de aargang

Naturvitenskap, Botanikk, Zoologi, Biologisk stasjon

Jacob Johan Adolf Appelløf

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon