Skipsrederi 33

Samlinger knyttet til Skipsrederi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814-R
  • ubb-ms-0882-a

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Skip, Landgang, Amerikabåt, Lagerskur, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Bil, Tønne, Amerikabåt, Postbil, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Skip, Passasjer, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Musikkorps, Landgang, Amerikabåt, Korpsuniform, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Passasjer, Passasjerskip, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Dampskipsselskap, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Skip, Passasjerskip, Robåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Dampskipsselskap, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Heisekran, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

(Den Norske Amerikalinje]

Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Uniform, Kaianlegg, Fjordabåt, Damehatt, Herrehatt, Uniformslue, Bøttehatt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Robåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Amerikabåt, Livbåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Musikkorps, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Skip, Fane, Uniformslue, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerskip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Passasjerskip, Fjordabåt, Fane, Uniformslue, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Slepebåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjer, Robåt, Skøyte, Amerikabåt, Skipsrederi