Skipsrederi 33

Samlinger knyttet til Skipsrederi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814-R
  • ubb-ms-0882-a

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Skip, Landgang, Amerikabåt, Lagerskur, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Bil, Tønne, Amerikabåt, Postbil, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Passasjer, Skip, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Musikkorps, Landgang, Amerikabåt, Korpsuniform, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Passasjer, Passasjerbåt, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Dampskipsselskap, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Skip, Robåt, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Dampskipsselskap, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Heisekran, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

(Den Norske Amerikalinje]

Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Fjordabåt, Damehatt, Herrehatt, Uniform, Uniformslue, Bøttehatt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Robåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Amerikabåt, Livbåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Musikkorps, Landgang, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Skip, Fane, Uniformslue, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Skip, Passasjerbåt, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Folkemengde, Kaianlegg, Fjordabåt, Passasjerbåt, Fane, Uniformslue, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Slepebåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Kaianlegg, Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Amerikabåt, Skipsrederi

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Robåt, Skøyte, Amerikabåt, Skipsrederi