Sjøfart 5

Samlinger knyttet til Sjøfart

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-149-51
  • ubb-ms-1984

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Jens Fredrik Schroeter; Gerhard Armauer Hansen; Charles Robert Drysdale; Gilbert R. Faith

Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi, Sjøfart

Gilbert R. Faith

Kollisioner paa søen.

Sjøfart

Jørgen Brunchorst; Thomas Christian Thomassen; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Biografi, Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose

Thomas Christian Thomassen

Olje paa søen.

Sjøfart

Daniel Isaachsen

Biografi, Sjøfart, Sjømann