Gjenreising og sanering 289


Gustav Brosing

Strandgaten. Smeby Hotells tomt ryddes.

1957-09-23

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Byggeplass, Stillas, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken

1957-09-23

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Kirke, Kjeller, Grunnmur, Husruin, Gravemaskin

Gustav Brosing

Gamle Nygårdsvei 5 (Svinesund)

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Gatelys

Gustav Brosing

Holbergsalmenning

Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Bolighus, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Tunnel

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Bolighus

Gustav Brosing

Ved Holbergsalmenning like ovenfor Strandgt

Gjenreising og sanering, Bolighus

Gustav Brosing

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Lastebil, Brostein, Forretningsgård, Skorstein

Gustav Brosing

Strandgaten

Mann, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Barn i lek, Sykkel, Forretningsgård, Trehjulsykkel, Skorstein, Brosje

Ukjent

[Herman Grans vei. Ruiner.]

Gjenreising og sanering, Ruiner

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Gjenreising og sanering, Fabrikk, Nybygg

Gustav Brosing

[Strandgaten 107]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Strandgaten. Berstads nybygg]

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Kaianlegg, Byggeplass

Gustav Brosing

Strandgaten 104-106 rett før riving.

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Butikk, Hospits

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy, Gatelys, Brann, Trikkeskinner, Brannruiner, Vogn

Gustav Brosing

Nordnes

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Mur, Husruin

Gustav Brosing

[Barakker etter brannen 1916. Møllendalselven.]

Elv, Gjenreising og sanering, Bolighus, Brakker, Flom

Ukjent

[Barakker under bygging Etter Brannen i Bergen 1916.]

Gjenreising og sanering, Byggeplass, Brakker

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Statue, Brann, Arbeider, Brannruiner

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken

Gjenreising og sanering, Gutt, Husruin

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Bank, Branntomt, Gjenreising og sanering, Brann, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Olaf Kyrresgade etter branden 1916

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Brann, Brannruiner

Ukjent

[Strandkaien i 1920-årene.]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Sykkel, Handel, Torg, Brakker

Ukjent

[Strandgaten ved Muren etter bybrannen i Bergen 1916]

Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Trebro

Ukjent

[Strandgaten etter bybranden i Bergen 1916]

Folkemengde, Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen]

Folkemengde, Branntomt, Gjenreising og sanering, Brann, Trikkeskinner, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen]

Branntomt, Gjenreising og sanering, Torg, Brannruiner

Ukjent

[Torget og torgallmenningen etter bybrannen i bergen 1916]

Gate, Gjenreising og sanering, Personbil, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torvalmenning.]

Gjenreising og sanering, Bil, Handel, Torg, Brostein, Trikkeskinner, Brakker, Manufakturhandel, Glassmagasin

Ukjent

Bergen, Torvet efter Branden

Postkort, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Gatelys, Handel, Torg, Brostein, Brakker, Jernvarehandel

Mittet & Co.

Bergen efter Branden, Torvet."

Gate, Gjenreising og sanering, Butikk, Brakker, Konditori, Manufakturhandel, Bokhandler

Mittet & Co.

Bergen efter Branden

By- og småsteder, Branntomt, Gjenreising og sanering, Butikk

B.C & A.H.

Torvalmending med Barakker

Gate, Gjenreising og sanering, Butikk, Brakker, Bokhandler

Olaf Andreas Svanøe

[Bergen etter brannen 1916. Christies gate.]

By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering, Handel, Butikk, Brannstasjon, Elektrisk forretning

Ukjent

Bergen. Strandgaten.

Branntomt, Gjenreising og sanering, Bygninger, Telefonstolpe

Ralph L. Wilson

[Brannruiner etter bybranden i Bergen 1916]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Mittet & Co.

Bergen efter Branden, ved Byparken

Gjenreising og sanering, Park, Butikk, Benk, Brakker

Ukjent

[Edvard Grieg-statuen i Byparken]

Gjenreising og sanering, Statue, Park, Brakker

Ralph L. Wilson

[Torgallmenningen etter brannen i 1916 (15.01)]

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Snø, Personbil, Allmenning

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Gjenreising og sanering, Kjeller, Trapp, Grunnmur

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Gjenreising og sanering, Kjeller, Grunnmur

Gustav Brosing

Kjellerbygningen tilh. Strandgaten 110 under riving.

Gjenreising og sanering, Gutt, Kjeller, Grunnmur

Gustav Brosing

Strandgaten v/Nykirken.Kjellerhvelvingen.

Gjenreising og sanering, Grunnmur, Husruin, Hospits

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken.

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Gutt, Husruin

Gustav Brosing

Strandgaten. Erkebispeboligens ruiner v/Nykirken.

By- og småsteder, Gjenreising og sanering, Gutt, Varebil, Husruin