Helse- og sosialvesen 10


Ralph L. Wilson

[Bergens folkekjøkken]

Helse- og sosialvesen, By- og småsteder, Gate, Folkekjøkken

Peder Christiansen

Lægemødet i Bergen 1885

Helse- og sosialvesen, Gruppeportrett, Mann, Lege

Theodor Kielland-Torkildsen

[Sykepleier]

Helse- og sosialvesen, Kvinne, Sykehus, Bok, Sykepleier, Sjal

Atelier KK

[Interiør fra behandlingsrom med maskiner. Bergen Kredssykekasse]

1928-03-17

Helse- og sosialvesen, Stol, Offentlige kontorer, Verkstedsmaskin

Atelier KK

[Interiør kontor, Bergens Kredssykekasse. Kvinne ved skrivebord]

1928-06-11

Helse- og sosialvesen, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Krakk, Kontor, Skrivebord, Offentlige kontorer

Atelier KK

[Interiør kontor, Bergens Kredssykekasse. Kvinne ved skrivebord]

1928-06-11

Helse- og sosialvesen, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Kontor, Skrivebord, Offentlige kontorer

Knud Knudsen

[Allehelgensgate og Musegaten]

Helse- og sosialvesen, Barn, By- og småsteder, Gate, Gatelys, Trikkeskinner, Folkekjøkken

Atelier KK

Lindum Helsehjem, Suldal

Helse- og sosialvesen, Bygninger

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sjømennenes helseheim Vestlandet]

1964-08-11

Helse- og sosialvesen, Oversiktsbilde, Flyfoto

Ralph L. Wilson

Magistratsbygning og folkekjøkkenet

Helse- og sosialvesen, By- og småsteder, Gate, Folkekjøkken