Prospekter 197


Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 1

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Prospekter, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 2

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Prospekter, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 3

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Prospekter, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1824 – 25, nr 4

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Prospekter, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Wilhelm Frimann Koren Christie

Afrids af Monumenter, Prospecter og andet, som jeg har forefunden paa Reiser i Norge 1825 samt Copier av endel Pergaments-Brever 1

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Prospekter, Pergament, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Catharine Hermine Kølle

Trondhjems Domkirke, seet fra Helgesæter.

Naust, Kirke, Kirker, Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av Kølles Ulvikprospekt

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Holmen i Uldvig"

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Holmen i Uldvig"

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Kirke, Kirker, Prospekter, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

[Uten tittel]

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

Grundtegning af Bagdad eller Babylon.

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Niagara-Fossen seet fra Taffelklippen.

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Staden Gale, eller Punte Gale paa Cejlon.

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

'Florenz'

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

Prospect af Kjøbenhavn fra Landsiden

Prospekter, Malerkunst

Catharine Hermine Kølle

'Fredricksborg Slot ved Hillerød, fire Mile fra Kjøbenhavn'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

'Holbesø'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Catharine Hermine Kølle

'Kalundborg'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell