Hovslager 6


Gustav Brosing

[Pisanis smie i Frimannssmug/ Nøstegaten 65 b]

Smed, Interiør, Verktøy, Hovslager, Smie, Verksted

Gustav Brosing

[Smed og hovslager Pisani i arbeid, Frimannssmuget/ Nøstegaten 65b]

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Brostein, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Gustav Brosing

Smed og hovslager Pisani utenfor smien/verkstedet i Frimannssmug/Nøstegaten 65B

1957-06-26

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing

Frimannsmug

By- og småsteder, Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Gustav Brosing

Frimannsmug

Hest, Trehusbebyggelse by, Smed, Smug, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Skysskar, vognmann, kusk

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Hest, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Arbeider, Eksteriør, Gruppe, Yrkesklær