Norge 718

Samlinger knyttet til Norge

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-137-43

Johannes Blaeu

Norvegia, qvæ est Europæ liber primus||Joannes Blaeuw Norwegia descriptio 1662

1662

Norge, Kartografi, 1600-tallet, Kart, Hollandsk kartografi

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

J. Neumann: Lystvandringer - tildels Antikvariske- i Thrøndelagen 1846.

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Christian Magnus Falsen

Vedlegg til Excerpta Historiam mundi illustrantia.

1815

1800-tallet, Norge, Historie, Politikk

Christian Magnus Falsen

Christian Magnus Falsens Copiebog fra Febr. 1808 til 29/10 1829.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant, Norges historie

Christian Magnus Falsen

Om de høye Rigsembeder Drost, Marsk, Kantsler, Hofmester, Admiral og Skatmester.

Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Foredrag, Norges historie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost

Lorentz Diderich Klüwer; Jacob Neumann

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Antikvariske opptegnelser, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg a.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg b.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg c.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg d.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg e.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg g.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg h.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg i.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg j.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon

Norge, Historie, Etymologi

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, 1700-tallet, Juridisk literatur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Hordaland, Bondeoppstand, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Wilhelm Frimann Koren Christie

Excerpt-Bog indeholdende Alphabeter, Abbreviaturer, Calendere, Festdage etc., samlet 1825-1838

1800-tallet, Kalender, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Excerpter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Festdager, Heraldikk, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Heraldik, Skrifttegn, Abbreviatur

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Afhandling om Politievæsenet

Norge, Politivæsenet, Politi

Christian Magnus Falsen

Criminalloven § 1-92

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Almindelige Grundsætninger for Udmaaling af Straf

1829-08-21

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Ophævelse av Strafskyld

1829-07-01

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Forbrydelsens Fuldbyrdelse og forsøg

1829-06-24

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Delagtighed i Forbrydelsen

1829-06-24

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Uagtsomhed, hvorved Forbrydelse forøves

1829-06-24

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Bemærkninger om det af Vogt under 3/10 1829 indleverede atter omarbeidede udkast til Criminalloven

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Register til: Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1822-07-26

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1823-01-27

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1824-02-14

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

1825-04-08

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Koncepter til endel fra Generalprokurøren udfærdigede Expeditioner i Aarene 1822-1825

Norge, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Votum i Sagen angaaaende Kjøbstedsskattens Fordeling

1821-06-07

Norge, Skatt, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Gjenpart af Generalprokurørens Skrivelse til Finantsdepartament af 8/11 1823 vedkommende nye Privilegier for Christiania

1823-11-11

Norge, Oslo, Skatt, Christiania, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Lov om Høiesteret af 12/9 1818 med forslag til Forandring

Norge, Høyesterett, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov om Mishandling af Dyr

1822-04-03

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole

Christian Magnus Falsen

Udkast til en almindelig Brandforordning for Norges Kjøbsteder

1822-04-03

Strafferett, Norge, Brann, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole, Brann

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Norske Lov, Straffelov, Forbrydelser, Domstole, Veier, Samfærdsel