Astronomi 298

Samlinger knyttet til Astronomi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0143
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0232

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 41: [Ild-kugle i Bergen]

Naturhistorie, Astronomi, Meteorologi, 1800-tallet, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 80: [En mærkelig Ildkugle i Nærheden af Bergen.]

Naturhistorie, Astronomi, Meteorologi, 1800-tallet, Vitenskapshistorie, Norge

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; John Tyndall

Naturen. Nr. 1, Januar 1877, 1. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Insekter, Landbruk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; N. Wulfsberg; Thorstein Hallager Hiortdahl

Naturen. Nr. 7, Juli 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Sophus Tromholt

Stjernebilledet: Den store Bjørn

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1877, 1. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Geografi

Sophus Tromholt

Karlsvognen i For- og Fremtid

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; F. C. Schübeler; Hans Geelmuyden; Robert Collett

Naturen. Nr. 1, Januar 1878, 2. årgang

Geologi, Paleontologi, Botanikk, Astronomi

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Paul Kummer

Naturen. Nr. 2, Februar 1878, 2. årgang

Astronomi, Marinbiologi

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelighed paa Himmellegemerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 3, Mars 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Ornitologi

Hans Geelmuyden

Spektralanalysen og dens Anvendelse paa Himmellegemerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Georg Ossian Sars

Naturen. Nr. 4, April 1878, 2. årgang

Astronomi, Havforskning

Sophus Tromholt

Stjernebilledet Orion

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Robert Collett

Naturen. Nr. 11, November 1878, 2. årgang

Geologi, Astronomi, Meteorologi

Sophus Tromholt

Fra Astronomiens Omraade

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Arthur Frederik Feddersen

Naturen. Nr. 12, Desember 1878, 2. årgang

Astronomi

Sophus Tromholt

Nyere Opdagelser paa Maanen

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Sophus Tromholt

Marsmaanerne

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

Naturen. Nr. 4, April 1879, 3. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Næringsmidler

Sophus Tromholt

Stjernebilledet "Den store Hund"

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Ornitologi, Geografi

Sophus Tromholt

Planeten Mars

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk, Fysiologi

Sophus Tromholt

Solens Varme

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen

Naturen. Nr. 1, Januar 1880, 4. årgang

Botanikk, Astronomi, Zoologi, Fysiologi

Ukjent

Lodrette, fra Maanen udgaaende Lysstriber

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk

Sophus Tromholt

Om de nyeste Fremskridt i Forklaringen av Nordlyset.

Astronomi

Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Hercules Tornøe; H.O. Jensen; Axel Gudbrand Blytt; Jean-Charles Houzeau

Naturen. Nr. 5, Mai 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Kjemi

Jean-Charles Houzeau

Hvad forskjellige Folk ser paa Maanen

Astronomi

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Sophus Tromholt; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud; H.O. Jensen; C. Lagrange; A. Lancaster

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1881, 5te. Aargang

Geologi, Astronomi, Meteorologi, Havforskning, Geografi, Kjemi, Fysiologi

Ukjent

Har Maanen Atmosfære?

Astronomi

Ukjent

De sidste Kometer

Astronomi

Hans Geelmuyden

Planet-Konjuktioner i 1881

Astronomi

Sophus Tromholt

Veiledning til Nordlysiagttagelser

Astronomi

Ukjent

Tromholts Studier over Nordlyset

Astronomi

William Doberck

Dobbeltstjerner

Astronomi

Hans Geelmuyden

Den næste Venus-Passage

Astronomi

L. Niesten

Solens og Maanens Lys og Varme

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Planeten "Saturn"

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Planeten "Saturn"

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Foranderlige Stjerner

Astronomi

Jens Fredrik Schroeter

Foranderlige Stjerner

Astronomi

Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; Carl Fisch; John Milne

Naturen. Nr. 1, Januar 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Astronomi, Geofysikk

Sophus Tromholt

De ældste norske Nordlysiagttagelser

Astronomi

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; A. Jørgensen

Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Geofysikk

Sophus Tromholt

Kuriøse Nordlysafbildninger

Astronomi