Skipshandel 8


Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Lastebil, Personbil, Forretningsgård, Skipshandel

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Walkendorfstaarn mod Holbergsalmending

Kaianlegg, Dampskip, Robåt, Havnebod, Tobakkhandel, Allmenning, Skipshandel, Sjøfart

Atelier KK

[Strandgaten 126]

Barn, Vindu, Brostein, Flaggstang, Valmtak, Skipshandel, Skibshandlere

Atelier KK

[Dahlsgården]

Sjøbod, Robåt, Tønne, Fraktefartøy, Skipshandel

Atelier KK

[Johan H. Bentzon A/S, Strandgaten 104]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Lastebil, Brostein, Tønne, Skipshandel

Olai Schumann Olsen

[Nykirken mot Strandgaten, W. Giertsen og Smeby hotel]

By- og småsteder, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Skipshandel, Hoteller, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Postkontor, Trehusbebyggelse by, Katt, Reklameskilt, Gatedør, Skipshandel, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Oversiktsbilde, Gjenreising og sanering, Kaianlegg, Fjordabåt, Fiskeindustri, Skipshandel, Flyfoto