Alkymi 7


Jørgen Brunchorst; E. Simonsen

Naturen. Nr.3, Mars 1893, 17de aargang

Zoologi, Biologisk stasjon, Alkymi

E. Simonsen

Alkemiens egthed, historisk og kritisk belyst.

Alkymi

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; E. Simonsen; Sophus Torup

Naturen. Nr.4, April 1893, 17de aargang

Geologi, Ornitologi, Zoologi, Tidsregning, Alkymi

E. Simonsen

Alkemiens egthed, historisk og kritisk belyst.

Alkymi

Edmund Thiele

Amerikansk guldmagerkunst.

Kjemi, Alkymi

Kr. Irgens; Adolf Dal; Harald Gustav Antonio Gjessing; Hanns v. Zobeltisch; Daniel Danielsen; Per Schelderup Nissen

Naturen. Nr. 10, Oktober 1910, 34te aargang

Medisin, Geografi, Alkymi

Hanns v. Zobeltisch

Fra alkemiens historie.

Alkymi