Ishav 3


Hans Kiær

Niveauforandring eller transport ved drivis.

Oseanografi, Ishav

Torbjørn Gaarder; Alf Dannevig; Egil Andersen Hylleraas; Finn Devold

Naturen. Nr. 1, Januar 1943, 67. årgang

Geologi, Fysikk, Geografi, Ishav, Energiprinsippet, Torskefiskeri, Reke

Alf Dannevig

Havisen på Sørlandet

Geologi, Geografi, Ishav