Sangerfest 1


[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Musikk, Bergen vedk, Sang, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest