Kjøtthandel 36


Ukjent

[Sandviksveien]

Gate, Gatelys, Gutt, Trehusbebyggelse by, Trikkeskinner, Kolonialforretning, Kjøtthandel

Gustav Brosing

[Valkendorfs gate]

By- og småsteder, Gate, Avis, Brostein, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Kjøtthandel

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate

Bolighus, Butikk, Brostein, Tobakkhandel, Fruktforretning, Kjøtthandel, Fetevare

Bergen - Kjødbasaren

Gatelys, Trikkeskinner, Allmenning, Brannstasjon, Markise, Kjøtthandel

[Øvregaten]

Vei, Bygninger, Kjøtthandel

Ukjent

[Slaktehuset, Sjøgaten 75c]

Interiør og innredning, Kjøtthandel, Storfeskrott, Slakteri

Hans Nicolaysen Meyer

[Kjøttbasaren]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Brostein, Trapp, Håndkjerre, Barn i arbeid, Kjøtthandel, Fetevare, Løpegutt

Ukjent

[Vetrlidsallmenningen, Bergens Sporvei linje 1. (Motorvogn nr, 106, utrangert : 1965)]

Brostein, Trikkeskinner, Allmenning, Trikk, Kjøtthandel

Nils Busvold

[Torget]

By- og småsteder, Torg, Varebil, Kjøtthandel, Bokhandler, Agfacolor

Knud Knudsen

Vetrlidalmending i 70-aarene

Mann, Bolighus, Brostein, Allmenning, Dress, Bowlerhatt, Kjøtthandel

Knud Knudsen

Holbergsalmindingen mod dampskibsbryggen, Bergen (omkr. 1879)

Butikk, Fjordabåt, Rekkverk, Allmenning, Kjøtthandel

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Vindu, Gatedør, Kjøtthandel, Griseskrott, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vaskerelvsgt. 18]

Vindu, Gatedør, Kjøtthandel, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vindu, Gatelys, Butikk, Gatedør, Markise, Kjøtthandel, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Vindu, Gatelys, Gatedør, Markise, Kjøtthandel, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Slagtere & pølsemakere, Skinke

Atelier KK

[Interiør fra Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Pølser, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Storfeskrott, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Utstilling for Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Edwin Andersen, kjøttforretning, Store Markevei 2a]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Gjenreising og sanering, Kjøtthandel

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Kasseapparat, Pølser, Slagtere & pølsemakere, Kjøttsag

Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Slakteri, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere, Skinke, Saueskrott

Atelier KK

[Vestlanske Salslag]

Kjøtthandel, Vindusutstilling, Reklamefoto

Atelier KK

[Interiør, Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier KK

[Interiør Edwin Andersen kjøttforretning, Store Markevei 2a]

Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere

Atelier K. Knudsen

Arbeidsliv og næringer, Optiker, Lastebil, Trikkeskinner, Kjøtthandel, Herreekviperingsforretning, Elektrisk forretning

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Mann, Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

Atelier KK

[Interiør fra Edw. Andersens kjøttforretning, Markeveien 2a]

1959-08-29

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Gutt, Kjøtthandel, Vekt, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk

K. Knudsen & Co.

Bergen- Nedre Torvet.

By- og småsteder, Postkort, Gatelys, Folkeliv, Brostein, Håndkjerre, Restaurant/Kafe, Kjøtthandel, Bokhandel, Manufakturhandel

K. Knudsen & Co.

Bergen : Nedre Torvet mod Kong Oscarsgt.

Møbelforretning, Postkort, Gate, Lastebil, Brostein, Håndkjerre, Fotograf, Kjøtthandel, Stråhatt, Matrosdress, Bud

Norvin Reklamefoto

[Securitas]

Eksteriør, Kjøtthandel, Fargehandel, Vaktselskap

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra H. & M. Træland kjøtthandel]

Mann, Arbeidsklær, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Vekt, Kjøttsag

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøtthandel, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Pølser, Skinke