By- og småsteder 6161


Bjørn Berland

[Ghana 1962-1965]

Folkemengde, Barn, By- og småsteder, Gutt, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Stråhus, Båt, Trær

Hieronymus Scholeus

Bergen

By- og småsteder, Kobberstikk, Kunst

Gustav Brosing

Verftsgaten. Nr 11 til høyre og nr 15 midt i mot.

1957-08-07

By- og småsteder, Gate, Mann, Bolighus, Kvinne, Trehusbebyggelse by, Gatelys

Gustav Brosing

[Verftsgaten]

1957-08-07

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Barnevogn, Smug

Gustav Brosing

Verftsgaten 15, 17

1957-08-07

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Verftsgaten 11 sett forfra

1957-08-07

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Blomsterkasse

Gustav Brosing

Verftsgaten 13A, 15, 17 mm.

1956-08-07

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Tempelkroken 6-8

1957-08-07

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Jerngjerde

Gustav Brosing

Nykirkesmug

1957-06-15

Barn, By- og småsteder, Bolighus, Kvinne, Trehusbebyggelse by, Smug, Flaggstang, Hverdagsklær

Gustav Brosing

Hennebysmuget

1957-06-15

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug

Gustav Brosing

Hennebysmuget

1958-01-22

By- og småsteder, Bolighus, Snø, Trehusbebyggelse by, Smug

Gustav Brosing

Sandviksveien 50

1957-06-12

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Stakittgjerde, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Nøstegaten 15

1958-04-05

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Barn i lek, Trehusbebyggelse by, Gatelys

Gustav Brosing

Dragefjellstrappen

1957-08-23

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein, Trapp

Gustav Brosing

Dragefjellstrappen

1957-06-08

By- og småsteder, Bolighus, Gutt, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein

Gustav Brosing

Vaskerelven sett fra Rummelhofsmug

1957-06-08

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Altan

Gustav Brosing

Nøstegaten 20

1957-06-08

By- og småsteder, Vindu, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Trapp, Reklameskilt, Rekkverk

Gustav Brosing

Skutevikstorvet 4

1957-06-17

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Flaggstang, Ark

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

1957-09-20

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

1957-09-20

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug

Gustav Brosing

Lungegårdsgaten 9

1957-08-10

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Hellestein

Gustav Brosing

Lungegårdsgaten, Marken

1957-08-10

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Butikk, Pinsemenigheten

Gustav Brosing

Marken - Markens Tverrgate

1957-08-10

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Butikk, Bakeriutsalg

Gustav Brosing

Marken 10 og 12

1957-08-10

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein

Gustav Brosing

Marken 10 og 12

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Tobakkhandel, Frisørsalong

Gustav Brosing

Veversmuget, Marken

1957-08-10

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Brostein, Mekanisk verksted

Gustav Brosing

[Veversmuget, Marken, påsken 1958]

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Brostein

Gustav Brosing

[Veversmuget, Marken]

1957-08-10

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Brostein, Hydrant

Gustav Brosing

[Veversmuget, Marken]

1957-08-10

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug

Gustav Brosing

Markens Tvergate / Veversmuget

1957-08-10

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Brostein

Gustav Brosing

Nøstegaten 11

By- og småsteder, Mann, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Gasslykt

Gustav Brosing

Nøstegaten 11

1957-08-06

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Gasslykt

Gustav Brosing

Nordnessmuget

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Brostein, Trapp, Gatedør

Gustav Brosing

Nordnessmuget

1958-03-14

By- og småsteder, Bolighus, Smug, Trapp

Gustav Brosing

[Baneveien 14a sett fra gårdsplassen mot Baneveien]

1957-08-06

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Håndkjerre, Klestørk

Gustav Brosing

[Baneveien 14 a -c sett gjennom porten fra Baneveien]

1957-08-06

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gårdsplass, Klestørk, Snekkeri og høvleri

Gustav Brosing

Trappesmuget sett fra Lille Øvregate

1957-06-23

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Brostein

Gustav Brosing

Trappesmuget

1957-09-14

By- og småsteder, Bolighus, Smug, Brostein, Hellestein, Trapp

Gustav Brosing

Søndre Steinkjellersmug 2

1957-06-23

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug, Rekkverk, Gatedør

Gustav Brosing

Stølesmuget

1957-06-23

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Smug

Gustav Brosing

Hjørnet av St. Hansstredet - Frimannsmuget - Claus Frimanns gate

By- og småsteder, Bolighus, Kvinne, Gutt, Trehusbebyggelse by, Smug, Hverdagsklær

Gustav Brosing

St. Hansstredet 1

1957-06-18

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by

Gustav Brosing

Nøstetorvet 5

1957-06-18

By- og småsteder, Kaianlegg, Sjøbod, Havnebod, Motorbåt

Gustav Brosing

Nøstetorvet 5

1957-06-18

By- og småsteder, Sjøbod, Forretningsgård, Håndkjerre, Murhus, Anker, Restaurant/Kafe

Gustav Brosing

St. Hansstredet

1957-06-18

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A

1957-09-16

By- og småsteder, Mann, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Trapp

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A og 40A

1957-06-22

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Gatelys, Brostein, Trikkeskinner

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A

By- og småsteder, Bolighus, Sykkel, Trikkeskinner, Buss

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A og Lahnenøstet

1958-01-20

Trebygning, By- og småsteder, Bolighus, Naust, Trehusbebyggelse by, Boligblokk, Båtstø

Gustav Brosing

Sandviksveien 42A nærmest.

1958-04-02

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner