Tronhjem 1


Act og Dom over Ole og Lisbet Nypen

1670

1700-tallet, Rettssak, Dom, Tronhjem