Arkitektur og byggeskikk 78


Knud Knudsen

["Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"]

Arkitektur og byggeskikk, Hage, Bygninger

Johan von der Fehr

[Bergens arbeiderforening]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gjerde, Vinter

Ukjent

[Bergen museum]

Arkitektur og byggeskikk, Hage, Bygninger, Museum, Botanisk hage, Eksteriør

Ukjent

[Bergen off. bibliotek. Arkitekttegninger]

Arkitektur og byggeskikk, Bibliotek, Plantegning

Ukjent

[Bergen off. bibliotek. Arkitekttegninger]

Arkitektur og byggeskikk, Bibliotek, Plantegning

Ukjent

[Bergen offentlige bibliotek. ]

Arkitektur og byggeskikk, Bibliotek, Plantegning

Ukjent

[Bergen off. bibliotek]

Arkitektur og byggeskikk, Bibliotek, Plantegning

Ukjent

[Bergen off. bibliotek. Arkitekttegninger]

Arkitektur og byggeskikk, Bibliotek, Plantegning

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Interiør Haakonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Haukeland sykehus]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Sykehus

Oscar Hansen

["Sømandsskolen"]

Arkitektur og byggeskikk, Skole, Bygninger, Eksteriør, Tårn

Ukjent

["Hotel Metropol & Brandvagten, Bergen"]

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Brannstasjon, Eksteriør, Vogn

Olaf Andreas Svanøe

[Johanneskirken]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Kirke

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Maleri, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Maleri, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Stol, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Hall, Utskjæringer

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Utskjæringer

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Utskjæringer

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Interiør, Port, Grind

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Stol, Vindu, Bord, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Vindu, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Kunst, Dør, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Dør, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Dør, Interiør

Olaf Martin Peder Væring

[Håkonshallen]

Arkitektur og byggeskikk, Dør, Interiør

Ukjent

[Riving av Landsutstillingen 1898]

Arkitektur og byggeskikk, Utstillingsbygning

Thorvald Selmer

Fra frk. Börs' Villa

Arkitektur og byggeskikk, Bolighus, Villa

[Allehelgensgate 6. og Morgenavisen]

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Frisørsalong, Avis

Ukjent

[Bergens Museum]

Arkitektur og byggeskikk

[Argentina]

Arkitektur og byggeskikk

Ukjent

Fra Formo i Sel

Arkitektur og byggeskikk, Trebygning, Postkort, Laft, Skorstein, Torvtak

Ukjent

Nøsen Sæter, Valdres.

Arkitektur og byggeskikk, Trebygning, Postkort, Kvinne, Tregjerde, Høyfjellshotell

Ukjent

[Torgallmenningen]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Kiosk, Motorkjøretøy

K. Nyblin

Haakonshallen Bergen

Arkitektur og byggeskikk

K. Nyblin

[Festningskaien]

Arkitektur og byggeskikk, Kaianlegg, Tønne, Sekk

Enoch Djupdræt

[Johanneskirken, Bergen]

Arkitektur og byggeskikk, Kirke, Eksteriør