Sardinboks 12


Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra fiskehermetikkfabrikk]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør i Hermetikkfabrikken.]

1924-10-03

Gutt, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Autoklav, Sardinboks

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Kvinner og menn i arbeid ca. 1924]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trekasse, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks, Falsemaskin

Atelier KK

[Interiør fra Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør. Hermetikkfabrikken. Mange kvinner i arbeid]

1924-10-03

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Hermetikfabrikker, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Utstilling for Einar Hausvik hermetikk]

Reklame, Hermetikkfabrikk, Hermetikfabrikker, Sardinboks

Atelier KK

[Utstilling for Johs. Mæland hermetikk, Stavanger]

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Hermetikkfabrikk, Pakkeri, Sardinboks

Atelier KK

[Interiør fra Einar Hausvik hermetikkfabrikk, Hetlevik]

Mann, Arbeider, Skyggelue, Hermetikkfabrikk, Autoklav, Sardinboks