Skatt 6

Samlinger knyttet til Skatt

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0581
  • ubb-ms-0586
  • ubb-ms-0660
  • ubb-ms-0663
  • ubb-ms-0683
  • ubb-ms-0818-g

Christian Magnus Falsen

Votum i Sagen angaaaende Kjøbstedsskattens Fordeling

1821-06-07

Norge, Skatt, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Christian Magnus Falsen

Gjenpart af Generalprokurørens Skrivelse til Finantsdepartament af 8/11 1823 vedkommende nye Privilegier for Christiania

1823-11-11

Norge, Oslo, Skatt, Christiania, Norske Lov, Domstole, Generalprokurørembedets arkiv 1825, Juridiske dokumenter fra Falsens generalprokurørvirksomhet

Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Gårder, Skjøte, Regning, Brannkontigent, Skatt

Kvittering på at Christian Magnus Falsen har betalt skatt den 3. september 1827.

1827-09-03

1800-tallet, Skatt, Kvittering, Riksbankseddel

Christian Magnus Falsen

Brev til magistraten i Bergen fra Christian Magnus Falsen den 14. Juli 1825. Kopi til skattefogd Malling.

1825-07-14

1800-tallet, Avis, Næringsskatt, Skatt, Formueskatt, Skatteseddel, Christiania Intelligenz-Seddeler, Kjøbstedsskatt, Bergen magistrat

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt