Sari 3


Atelier KK

[Kvinnelig reisegruppe]

Kvinne, Hatt, Turisme, Passasjer, Skipsdekk, Jakke, Kikkert, Sari

K. Knudsen & Co.

[Passasjer]

Kvinne, Passasjer, Sari

K. Knudsen & Co.

[Passasjerer]

Kvinne, Passasjer, Sari