Arkitekttegning 31


K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

K. Nyblin

Bergensudstillingen 1898

Utstilling, Arkitekttegning

Ukjent

[Byggetegning av Tarlebødemningen]

Demning, Arkitekttegning

K. Nyblin

Loddefjord Kirke

Kirke, Arkitekttegning

Realskolen Bygning

Bygninger, Skole, Tegning, Arkitekttegning

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Mann, Byggeplass, Eksteriør, Arkitekttegning, Modell, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, Flyktningleir, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Mann, Arkitekttegning, Modell, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNHCR

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Valmtak, Portal, Lyststed, Eksteriør, Arkitekttegning

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Lyststed, Arkitekttegning, Grunnplan og tverrsnitt

Atelier KK

[Hæggernæs Valsemølle A/S]

Mølle, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Museum, Arkitekttegning

Atelier KK

Folkeskole paa Ny Krohnborg

Skole, Arkitekttegning

Knud Knudsen

[Arbeids Tegning til Haltens Fyrtaarn]

Fyrtårn, Arkitekttegning

K. Knudsen & Co.

[Lille Kalfaret. Kalfarveien 48]

Lyststed, Arkitekttegning

K. Knudsen & Co.

[Villa Westfal-Larsen]

Arkitekttegning

K. Knudsen & Co.

[Lille Kalfaret]

Lyststed, Arkitekttegning

K. Knudsen & Co.

[Lille Kalfaret]

Lyststed, Arkitekttegning, Grunnplan og tverrsnitt

K. Knudsen & Co.

[Lille Kalfaret]

Lyststed, Arkitekttegning, Grunnplan og tverrsnitt

K. Knudsen & Co.

[Villa Westfal-Larsen]

Villa, Arkitekttegning

Rasmus Meyers samlinger

Museum, Arkitekttegning

K. Knudsen & Co.

Rasmus Meyers samlinger

Museum, Arkitekttegning, Grunnplan og tverrsnitt

K. Knudsen & Co.

Rasmus Meyers samlinger

Museum, Arkitekttegning, Grunnplan og tverrsnitt

Norvin Reklamefoto

Arna Bruk

1957-10-01

Arkitekttegning, Modell, Møbelfabrikk