Krigskirkegård 25


Gustav Brosing

[Kvitsøy]

Kirke, Gravstein, Steingjerde, Krigskirkegård

Gustav Brosing

[Kvitsøy]

Kirke, Gravstein, Steingjerde, Krigskirkegård

Jørgen Grundtvig-Olsen

Gravsted. M.Gladbach

1906-06-09

Statue, Minnestøtte, Gravstein, Krigskirkegård

Jørgen Grundtvig-Olsen

Gravsted. M.Gladbach

1906-06-09

Statue, Minnestøtte, Gravstein, Krigskirkegård

Ingebrigt Lunde

[Randi Lundes begravelse]

Kirke, Snø, Begravelse, Gravfølge, Krigskirkegård

Ingebrigt Lunde

[Randi Lundes grav]

Gravstein, Grav, Krigskirkegård

Ingebrigt Lunde

[Nedstryn kirke]

Kirke, Krigskirkegård

Knud Knudsen

Parti af St. Marie Kirke i Bergen

By- og småsteder, Kirke, Gravplass, Kors, Gravstein, Krigskirkegård

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

Statue, Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Gravplass, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Kirkegård]

Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Familiegravsted til Myhlenphort]

Metallgjerde, Gravstein, Grav, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Familiegravsted til Myhlenphort]

Metallgjerde, Gravstein, Grav, Krigskirkegård

Atelier KK

[Boligbyggin]

Oversiktsbilde, Boligblokk, Byggeplass, Stillas, Gassverk, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Sandnes Kirke]

Kirke, Bolighus, Naust, Hesje, Krigskirkegård

Atelier KK

Jerusalem. Graves of english soldiers

Gravstein, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Graver ved Mariakirken]

Gravplass, Kors, Gravstein, Grav, Krigskirkegård

Knud Knudsen

[Graver ved Mariakirken]

Gravplass, Kors, Gravstein, Grav, Krigskirkegård

Rolf Norvin

[Hirden bekranser graver på Solheim kirkegård.]

Uniform, Militæruniform, Gravplass, Krigskirkegård, Hirden

Rolf Norvin

[Den britiske æreskirkegård på Møllendal.]

Minnestøtte, Gravplass, Gravstein, Krigskirkegård

Rolf Norvin

[Møllendal kirkegård]

Gravplass, Grav, Krigskirkegård

Rolf Norvin

[Møllendal kirkegård]

Gravplass, Grav, Krigskirkegård