Postbil 7


Gustav Brosing

Bergen posthus, åpningen

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Gustav Brosing

Det nye posthuset. Åpningen.

By- og småsteder, Postkontor, Lastebil, Posthus, Postpakke, Postsekk, Postbil

Atelier KK

[Postbil utenfor Teateret ca. 1925]

Park, Teater, Varebil, Postbil

Atelier KK

[Postbiler parkert i Domkirkegaten]

Gatelys, Bil, Brostein, Murhus, Lastebil, Postbil

Atelier KK

[Den Norske Amerikalinje]

Passasjer, Skip, Bil, Tønne, Amerikabåt, Postbil, Skipsrederi

Atelier KK

[Postbil]

By- og småsteder, Lastebil, Postbil, Postbud

Atelier KK

[Postbil]

By- og småsteder, Lastebil, Postbil, Postbud